Datasikkerhed

I Quick Care håndteres data i henhold til gældende lovgivning i med det formål som er aftalt med de involverede.

Med dette har vi opbygget en model for datasikkerhed, som skal sikre individets rettigheder og minimere risikoen for brud.

Modellen beskrives her snarest, når dokumentet er justeret til