Om Quick Care

I Quick Care arbejder vi efter værdibaseret ledelse og har igennem vores organisering med fagchefer, et stort fokus på en faglig dybde i vores produkter. Quick Care er en decentraliseret virksomhed med mange selvkørende satellitter, hvor der er brug for handle- og beslutningskompetencer. Dette kræver tillid og en stærk kultur, hvilket understøttes og italesættes igennem værdibaseret ledelse, hvor den enkelte leder har en høj grad af indflydelse og medbestemmelse.

I Quick Care lægger vi vægt på en høj faglighed, der sikrer en høj kvalitet i vores produkter og i samarbejdet med kommunerne og erhvervslivet. Vi har derfor i Quick Care vores eget academy, der understøtter den tværfaglige og beskæftigelsesrettede tilgang i vores produkter. Vi benytter interne og eksterne undervisere, der understøtter denne proces og skaber de optimale betingelser for, at læringen finder sted i de rette omgivelser og med fokus på en høj implementeringsgrad. Quick Care Academy indeholder et introforløb til alle nye medarbejdere, hvor der er fokus på lovgivning, skriftlighed, kommunikation og interne forhold, opkvalificerende kurser til medarbejdere med en anciennitet over et år og en lederuddannelse. Alt for at sikre et højt fagligt niveau og det rette mindset hos alle vores medarbejdere.

Organiseringen med et fagchefniveau i Quick Care understøtter det tværfaglige samarbejde, som vægtes højt internt som eksternt. For at skabe de optimale betingelser for vores samarbejdspartnere og borgere arbejdes der ud fra en tværfaglig forståelse, hvor kombinationen af indsatsen og viden er med til at flytte borgerne tættere på arbejdsmarkedet.

Direktør Ulla Wessmann

Værdigrundlag

Kvalitet

Kvalitet

Kvalitet i Quick Care står ikke til diskussion og skal være en driver for vores virke – både i forhold til interventionen med borgeren, de skriftlige rapporter til sagsbehandlerne og effekten af indsatsen.

Værdiskabende

Værdiskabende

Vores indsatser er resultatstyrede og skal give både mening og værdi – for borger, kommune og samfund.

Troværdighed

Troværdighed

Vi holder det, vi lover, og lærer af vores fejl.

Vores vision

Som kommunens foretrukne samarbejdspartner ønsker vi at være vane- og banebrydende inden for beskæftigelsesindsatsen. Vi vil udvikle værdiskabende og eksporterbare forløb gennem nye former for borgerinteraktion og nye samarbejds- og forretningsmodeller i feltet borger-system-virksomhed-samfund. Det handler ikke kun om nye produkter, men også om realiseringen af det bedst mulige arbejdsliv for den enkelte borger.

Vores mission

Alle har ret til et godt arbejdsliv. Også sygemeldte. Borgere, der står uden for arbejdsmarkedet på grund af fysiske, psykiske eller sociale barrierer, lever i et menneskeligt og økonomisk vakuum præget af stor usikkerhed. Til trods for et omfattende sundhedssystem mødes de ofte af ventetider og usammenhængende indsatser. Det skaber utryghed og er ressourcekrævende for den enkelte og samfundet.

I Quick Care går vi hver dag på arbejde for at tilbyde en helhedsorienteret indsats, der går på tværs af sundheds-, beskæftigelses- og socialsektor. Med skræddersyede forløb, hvor fokus er rettet mod hjælp-til-selvhjælp, afklarer og udvikler vi borgerens fysiske, psykiske og sociale kompetencer med henblik på at fastholde eller sikre borgeren varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Hvidbog om sundhed- og beskæftigelsesindsatsen

Danmark fortjener et bedre sundheds- og beskæftigelsessystem og kan få det. Så direkte vover vi i Quick Care at være baseret på vores praktiske erfaringer og daglige samarbejde med jobcentre i kommuner landet over.

I denne hvidbog har vi samlet publikationer og dokumentation på området, som er offentligt tilgængelig, for at synliggøre vigtigheden af de udfordringer, vi oplever i vores dagligdag.

Læs mere...

Kontakt os

indtast bopæls kommune
Skriv en besked til os