Om Falck - Quick Care

I Falck - Quick Care arbejder vi efter værdibaseret ledelse og har igennem vores organisering, et stort fokus på en faglig dybde i vores produkter. Falck - Quick Care er en decentraliseret virksomhed med mange selvkørende satellitter, hvor der er brug for handle- og beslutningskompetencer. Dette kræver tillid og en stærk kultur, hvilket understøttes og italesættes igennem værdibaseret ledelse, hvor den enkelte leder har en høj grad af indflydelse og medbestemmelse.

I Falck - Quick Care lægger vi vægt på en høj faglighed, der sikrer en høj kvalitet i vores produkter og i samarbejdet med kommunerne og erhvervslivet. Vi har derfor i Falck - Quick Care vores eget academy, der understøtter den tværfaglige og beskæftigelsesrettede tilgang i vores produkter. Vi benytter interne og eksterne undervisere, der understøtter denne proces og skaber de optimale betingelser for, at læringen finder sted i de rette omgivelser og med fokus på en høj implementeringsgrad. 

For at skabe de optimale betingelser for vores samarbejdspartnere og borgere arbejdes der ud fra en tværfaglig forståelse, hvor kombinationen af indsatsen og viden er med til at flytte borgerne tættere på arbejdsmarkedet.

Direktør Ulla Wessmann

Værdigrundlag

Vores vision

Vi vil være den foretrukne samarbejdspartner for offentlige og private organisationer, der ønsker at skabe rammerne for, at alle kan opnå det bedste mulige arbejdsliv. Dette skal realiseres gennem vane-og banebrydende interventioner på tværs af social, sundhed og beskæftigelse.

Vores mission

Vores mission er at skabe et værdifuldt arbejdsliv for alle. Vi går hver dag på arbejde for at tilbyde videnbaserede, datadrevne og resultatorienterede indsatser, der styrker borgere og medarbejderes sundhed, trivsel og arbejdsdygtighed.