Det siger vores samarbejdspartnere

Professionelle referencer

Hos Quick Care har vi igennem vores stærke samspil med især virksomheder etableret en solid platform for at yde en iøjnefaldende indsats i arbejdet med ledige og sygemeldte.


 

Direktør Bo Asmussen, ENVO Group i Aabenraa

"Ved praktikforløb hos Quick Care har man altid en tæt og seriøs opfølgning virksomhedskonsulent, arbejdsgiver og borger imellem. Dette forekommer hver 4. uge. Virksomheden har mulighed for at sige fra ved et dårligt match – virksomhedskonsulenten er altid lydhør og tager vores henvendelse seriøst.

Der er altid er en god og konstruktiv forventningsafstemning ved praktiksamtalen. Det er ligeledes altid muligt at få kontakt med en Quick Care medarbejder.

Hos ENVO Group undersøger vi altid muligheden for evt. ansættelse ved et godt praktikforløb – derfor investerer vi også gerne energi i en borger.

Vi oplever stort engagement og seriøsitet i vores samarbejde med Quick Care."

Direktør Bo Asmussen, ENVO Group i Aabenraa


 

Skolesekretær Rita Clausen og SFO-leder Gitte List, Nordbakkeskolen i Ringsted

Skolesekretær Rita Clausen og SFO-leder Gitte List, Nordbakkeskolen i Ringsted

"Her på Nordbakkeskolen er vi meget tilfredse med det samarbejde, som vi har haft med Quick Care.

Quick Care matcher borgerne godt og står for alt kontakt og planlægning ifm. opfølgning og møder.

Vi oplever, at der er en god forventningsafstemning fra Quick Care, og vi er ikke i tvivl om, hvad vi skal byde ind med i praktikforløbene.

Vi ser det som vores pligt at hjælpe og vi har ligeledes følt en velvillighed fra Quick Care til at følge op og hjælpe borgeren videre.

Quick Care fremstår altid troværdige og professionelle og vi sætter stor pris på den gode slutopfølgning."


 

Ejer Ole Olesen, Oles Gård i Hammel

"Jeg sætter pris på, at Quick Care står for alt det administrative. Der er ikke altid tid, så det er godt med enkeltheden. Der bliver ringet og holdt tæt opfølgning via besøg med den enkelte borger.

Det rigtige match er meget afgørende for os som virksomhed men også for borgeren. Der har været nogle rigtig gode forløb med folk, vi har kunnet bruge efterfølgende. Det er Quick Cares fortjeneste og viser vigtigheden i at matche borger og praktiksted.

Dialogen med Quick Care er rigtig god, og de er altid velforberedt før hvert møde. Til opstartsmøderne bliver der forventningsafstemt, inden borgeren begynder i praktikken – dette gør, at borgeren får en god opstart og ender med en god praktik.

Jeg mener, at Quick Care er troværdige, og vi har nogle rigtig gode beviser her på gården for, at den borger vi er blevet fortalt om, også er den, vi har modtaget."

Ejer Ole Olesen, Oles Gård


 

Souschef Tina Dyremose, Kvickly i Struer

Souschef Tina Dyremose, Kvickly i Struer

"Jeg synes, at Quick Care har tæt opfølgning med borgerne og at der bliver brugt mere tid med den enkelte borger.

Jeg oplever, at jeg har en tæt dialog med Quick Cares konsulenter og at de altid er tilgængelige og samtidig er de gode til at komme med hurtige og brugbare løsninger til borgeren. Konsulenterne virker altid forberedte og der er en god forventningsafstemning før og under praktikforløbet."