Tæt kontakt til virksomhederne er en afgørende faktor for at skabe resultater

Beskæftigelse i tæt dialog

Quick Care har igennem et stærkt samspil med mere end 3000 virksomheder landet over skabt en solid platform for at yde en iøjnefaldende indsats i arbejdet med borgere på offentlig forsørgelse.

I tæt samarbejde med virksomheder og jobcentre landet over etablerer vi mange forskellige jobs og virksomhedspraktikker. Vi har stor erfaring med, at samarbejde med alt fra enkeltmandsvirksomheder til koncerner, og i at rådgive virksomheder i forbindelse med jobs, praktiketablering og -opfølgning.

Beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges i tæt dialog med jer og borgeren – vi tager os af dialogen med jobcentret – så vi skaber de bedste forudsætninger for en positiv beskæftigelsesindsats og rammer borgerens behov bedst muligt.

Formålet ved virksomhedspraktik

At undersøge, om der er et godt match mellem borger og virksomhed – bl.a. i forhold til faglige og personlige kompetencer

At opkvalificere faglige og personlige kompetencer – og afprøve nye jobmuligheder uden for de primære erfaringer

At komme i betragtning til en senere ledig stilling hos en ønsket virksomhed, der på nuværende tidspunkt ikke har ledige jobs

At det er muligt at komme ud på arbejdsmarkedet og i gang HURTIGT

Fordele for virksomheden

Vi får tingene til at ske

FORVENTNINGSAFSTEMNING

Vi er altid velforberedte og kommer med et højt informationsniveau

VEJEN TIL SUCCESS

Det er vigtigt for os at danne det bedst mulige match mellem virksomhed og borger

RELATIONSSKABERE

Vi sørger for en god start for både borger og virksomhed

LETTILGÆNGELIGE

Solid dialog borger, virksomhed og Quick Care imellem sikrer gennemsigtighed og skaber tryghed

TÆT OPFØLGNING

Vi kan bryste os af at være gode formidlere, der følger tæt op på borger og virksomhed

TRÆT AF PAPIRARBEJDE?

Vi varetager det administrative, så I kan gøre det, I er bedst til

God virksomhedsservice med henblik på job

I Quick Care arbejder vi målrettet med god virksomhedsservice. Vi lægger stor vægt på at etablere praktikker, der kan føre til job - til gavn for både borger og virksomhed. Vi er med til at understøtte virksomhedernes fortsatte vækst gennem rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, og vi sørger for, at såvel borger som arbejdsgiver er trygge undervejs i forløbet.

En af de virksomheder, som har haft praktikanter fra Quick Care, er Dinner Deluxe, en landsdækkende cateringsleverandør. Anja Thorup, daglig leder af kantinedriften i Innovatorium, Herning, vil gerne gøre en forskel, og hun har derfor haft to praktikanter via Quick Care.

”Det har været en god oplevelse at samarbejde med Quick Care. Ditte (virksomhedskonsulent hos Quick Care, red.) ved, hvad jeg har tid og overskud til i forhold til at få en praktikant ind og samtidig passe den daglige kantinedrift”.


I Quick Care vægter vi højt at være lydhøre overfor virksomhedernes ønsker og behov. Vores erfaring er, at dette – sammen med et indgående kendskab til borgerens kompetencer, funktionsniveau og ønsker – giver gode praktikmatch, der kan være første skridt på borgerens vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Udover at række en hjælpende hånd til andre mennesker, har Anja også brugt praktikkerne i rekrutteringsøjemed. En af de borgere, der har været i praktik hos Dinner Deluxe, er nu ansat i fleksjob i virksomheden.

”Det er tidskrævende at læse ansøgninger, holde ansættelsessamtaler og så kan det alligevel vises sig, at der ikke er et match. Under praktikkerne har jeg fået mulighed for at se folk an og det er fantastisk”.

Virksomhedspraktik som rekruttering?

Virksomhedspraktik er en afklarende foranstaltning, der anvendes, når det skal vurderes, om en borger kan arbejde inden for sit hidtidige eller et nyt arbejdsområde.

Virksomhedspraktik er en nem og håndgribelig måde for jer som virksomhed at afprøve og rekruttere nye medarbejdere på. Derudover er det også en oplagt mulighed, hvorpå virksomheden kan hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet.

Vi etablerer følgende praktiktyper:

Afklarende praktik. Praktikken har til formål afklare borgerens funktionsniveau og udviklingsmuligheder med henblik på at danne grundlag for et videre forløb. Praktikkens varighed er typisk 8-13 uger.

Udviklende praktik. Praktikken har til formål at opkvalificere borgerens funktionsniveau med henblik på at borgeren bliver - eller kommer tættere på at blive - selvforsørgende. Praktikkens varighed er typisk 4-13 uger.

Vi vil rigtig gerne fortælle dig mere om samarbejdet med os

I Quick Care har vi hjulpet mere end 75.000 borgere tilbage til eller nærmere selvforsørgelse via en tværfaglig, koordineret indsats. Vi lykkes, fordi de danske erhvervsdrivende tager et stort socialt ansvar.

I samarbejde med 3.000 virksomheder på landsplan etablerer vi ugentligt et stort antal målrettede praktikforløb, fleksjob, løntilskud eller ordinære jobs. Vi udvider hele tiden vores virksomhedsnetværk med både store og små virksomheder inden for alle brancher.

Står du og mangler en god kandidat, så tøv ikke med at kontakte Fagchef for virksomhedsvendte indsatser Søren Skov for yderligere information

 

Søren Skov Hindborg Christensen

Fagchef for Virksomhedskonsulenter

Søren Skov Hindborg Christensen
Tlf: 29 39 88 79
Mail: ssc@quickcare.dk

Er du interesseret i at høre nærmere?

Udfyld nedenstående formular og få et uforpligtende møde eller opkald fra en af vores medarbejdere i dit lokalområde.

Kontakt os

Indtast virksomhedens navn
Indtast by
Skriv en besked til os

Følg os gerne på LinkedIn

Ønsker du at få opdateringer om vores vigtige nyheder, så følg os på LinkedIn.