Privatlivspolitik i Falck - QuickCare

 

Hos Falck - QuickCare er vi optaget af, at du har tillid til os, og tillid til at vi trygt kan varetage din Privatlivspolitik.
Alle dine personoplysninger varetager vi på sikker måde hos os.
Personoplysninger omfatter alle oplysninger, som kan direkte knyttes til dig, som bl.a. dit personnummer, kontaktinformationer og helbredsoplysninger.

 

Privatlivspolitik for Falck - Quick Care 

I forbindelse med vores sundhedsfaglige afklaring omkring den beskæftigelsesrettede indsats, indsamler og behandler Falck - Quick Care, som dataansvarlig, dine personoplysninger. 

I denne Privatlivspolitik beskriver vi vores indhentning, behandling, videregivelse og opbevaring af dine personoplysninger, samt giver dig information om dine rettigheder, og hvem du skal kontakte, hvis du har nogle indsigelser. 

 

Information og formål

Vi indsamler og behandler følgende personlige informationer om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

 Almindelige personoplysninger

 • Dit navn, privatadresse, telefonnummer, personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer evt. E-mailadresse

Særlige personoplysninger (Følsomme personoplysninger)

 • Oplysninger om dit fysiske-, såvel som psykiske helbred.
 • Sociale forhold, som måtte have indvirkning på arbejdsevne.
 • Andre personlige forhold som måtte have indvirkning på din arbejdsevne.

Hvis der sker ændringer i dine informationer, vil vi registrere disse.

Det kan være situationer, hvor vi håndterer oplysninger, som ikke er opført listen ovenfor.

Du bliver informeret om dette hvis dette sker. 

Formål:

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Et arbejdsmarkedsrettet handlingsplan og afklaringsforløb for dig med det formål at gøre dig i stand til at vende tilbage på arbejdsmarkedet, skabe jobåbninger, der matchers dine kompetencer og evt. skånehensyn.
 • Henvisning til og kommunikation med andre sundhedspersoner eller andre behandlingssteder (efter samtykke fra dig)
 • Udarbejdelse af status til brug for Jobcenteret
 • Sikring af forhold omkring din evt. praktikplads
 • Afregningsformål
 • Anonymisering af dine personoplysninger.
 • Digital holdundervisning
 • Digitale individuelle samtaler

 

Automatisk, individuel beslutningstagning

Dine personlige data vil ikke blive anvendt til automatisk, individuel beslutningstagning eller profilering.

 

Kilde

Dine personoplysninger modtager vi fra dig, jobcentret i din kommune og andre sundhedspersoner f.eks. sygehus, din egen læge. Hvis du indgår i et tværfaglig forløb, vil dine personoplysninger blive delt mellem de fagpersoner, som indgår i dette forløb. 

Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik.

 

Den juridiske grundlag for behandling af personoplysninger

Vi har en forpligtelse at overholde gældende lovgivning herunder EUs’ databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretslig lovgivning f.eks. overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen. Samt Iværksættelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

 

Lovgrundlaget for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens i artikel 6.1,A (Samtykke), artikel 6.1.C (lovpålagt), mens de følsomme oplysninger indsamles, behandles, videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9.2,a (Samtykke), samt artikel 9.2,H (med henblik på sundhedsfaglig intervention af fagperson underlagt sundhedsfaglig autorisation).
 • Herudover er vi forpligtet til at indhente og gemme en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalbekendtgørelsen) særligt §§5-10 samt Sundhedsloven kap. 9

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis processen er baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den aktuelle undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med andre sundhedspersoner, Jobcenteret, evt. praktiksted som:

 • Ved henvisning til sundhedspersoner, videregives relevante oplysninger hvortil henvisningen er sendt
 • Ved videregivelse af status videregives relevante oplysninger til Jobcentret i din kommune
 • I forbindelse med virksomhedspraktik videregives relevante oplysninger til virksomhedens koordinator.

 

Overføring af personlig information til data behandlere

Dine personlige oplysninger behandles og opbevares hos vores IT-leverandør. Der opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores data behandlere er p.t. Sotea A/S, Falck A/S og Hogrefe Psykologisk Forlag A/S

 

Vi overfører dine personoplysninger til lande udenfor EU / EØS, da vi bruger eksterne leverandører til at behandle og opbevare ovenfor nævnte data.
Det retslige grundlag for overføring er EUs " Standard Contractual Clauses " for overføringer fra behandlingsansvarlige til databehandlere i usikre lande udenfor EU / EØS.
Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog på dette link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087

For mere information om databehandler og overføring af modtagere udenfor EU / EEA kan fås ved henvendelse til info@Quickcare.dk

 

Opbevaringsperiode af data

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål.
Personoplysninger vi behandler i forbindelse med den almindelige patientbehandling er vi i henhold til journalbekendtgørelsen forpligtet til at opbevare i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen.
Personoplysninger vi behandler i forbindelse med afretningsformål opbevarer vi i 5 år (regnskabsår) 
Alm. Persondata som indgår korrespondance som ikke er en del af patientbehandlingen eller danner afregningsgrundlag bliver slettet efter 3 måneder. 
Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag.

 

Dine rettigheder

Du har - med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiserede, individuel beslutningstagning (profilering).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer angående behandling af dine personoplysninger eller udnyttelse af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os info@quickcare.falck.dk eller Falcks databeskyttelsesrådgiver på dpo@falck.com.

 

Falck - Quick Care A/S
Sydhavnsgade 18
2450 København SV
Danmark

Dato: 22.02.2023

Personoplysninger på hjemmesiden

Ejeroplysninger

Falck - Quick Care A/S
Sydhavnsgade 18
2450 København SV
Telefon: +45 40 77 80 16
Email: info@quickcare.falck.dk

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Sådan sletter eller blokerer du for cookies

Læs guiden her.

Formål med cookies på vores website

 • Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site.

Cookies anvendt på vores website

1. parts cookies

_ga, _gat, __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
Navn: Google Analytics
Levetid: 2 år, 10 minutter, 2 år, 10 minutter, 30 minutter, lukning af browser, 6 måneder, 2 år
Beskrivelse: Anvendes til anonym traffik analyse
Læs privatlivspolitik

Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Tea Solutions, skal du rette henvendelse på info@teasolutions.dk eller telefon +45 82 307 306. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.