Lokalavisen Køge 

Quick Care tester og opkvalificerer de ledige

Samarbejdet mellem Stevns Kommune og firmaet Quick Care om indsatsen for de ledige er kommet godt fra start. 

Af Martin Rasmussen 

7. februar 2010

 

SAMARBEJDE:

En skarp afklaring omkring hver enkelt lediges muligheder og et generelt forbedret fysisk niveau som sidegevinst.

Det er målet med det samarbejde, som Jobcenter Stevns indgik med den private virksomhed Quick Care A/S med virkning fra den 1. december sidste år om et aktivt tilbud til borgere på sygedagpenge og ledighedsydelse.

Samarbejdet er kommet godt fra start, melder fysioterapeut Jakob Falk Teilya, der er projektkonsulent for Quick Care i Stevns, og som har haft travlt i de første måneder. 16 borgere har været igennem forløbet, mens 62 er i gang i øjeblikket.

Quick Care er et team af konsulenter forankret i den sundhedsfaglige verden. Quick Cares kerneydelse er afklaring og opkvalificering af sygemeldte og ledige borgere visiteret af kommunens jobcenter med henblik på at skabe de bedste betingelser for, at borgeren bevarer tilknytningen til og hurtigt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Quick Care har flere års erfaring med konceptet og har aftaler med over 20 kommuner over hele landet.

Målet er gennem aktivitet, dialog og information at skabe nogle rammer, hvor den enkelte borger har mulighed for at opkvalificere sine ressourcer og handlekompetencer i forhold til arbejdsmarkedet.

Gennem et tæt og dynamisk samarbejde med den enkelte borgers sagsbehandler skabes et fyldestgørende og afklarende billede af borgerens fysiske og psykosociale ressourcer.

Et billede som både borger og den enkelte borgers sagsbehandler kan drage nytte af i afklaringen af borgerens samlede ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet.

Det enkelte borgerforløb er bygget op omkring sundhedsfaglige og arbejdsmarkedsrettede moduler og sammensættes altid individuelt for hver enkelt borger og tager udgangspunkt i dennes ressourcer, kompetencer og barrierer.

Borgeren vil blandt andet komme til at arbejde aktivt med fysisk opkvalificering, vejledning og coaching, information om hjemmeøvelser, besøg på arbejdspladser, fysiske test, rundbordssamtaler, ergonomi, smertehåndtering og selvevaluering.