Succes med aktiv aktivering

Motion har vist sig som vejen tilbage til arbejdsmarkedet for en række borgere på sygedagpenge i kommunen. Ordningen er nu udvidet til også at omfatte kontant-hjælpsmodtagere

Niels Henrik Sørensen nhs@herningfolkeblad.dk

Offentliggjort: 12/2 2008

Indgangen til februar blev lidt af en skæringsdato for arbejdsmarkedsafdelingen i Ikast-Brande Kommune. Da blev det nemlig en realitet, at kontanthjælpsmodtagere populært sagt kan blive sendt i aktivering på et løbebånd. Tiltaget kommer, fordi ordningen Quick Care, som er et genoptrænings- og rehabiliterings-projekt ledet af fysioterapeuter og en fysisk træner, har vist sig særdeles succesfuldt for at få folk på dagpenge videre i systemet og i sidste ende tilbage på arbejdsmarkedet. Godt 100 borgere har siden juni mødtes i tre måneders forløb, som er henlagt til Motion og Trivsel på Eli Christensensvej i Ikast. En opfølgningsrapport fra december viser, at blandt 16 tilfældigt udvalgte deltagere er to kommet i arbejde, to er kommet i uddannelse og 12 har raskmeldt sig. Succesen har hermed givet kommunen mod på mere.

- Der er en klar positiv tendens med tilfredse brugere. Vi kan ikke videnskabeligt bevise, at det skyldes motionen, men motionen giver både sagsbehandlerne og brugerne nye muligheder, siger den ansvarlige politiker på området, formand for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, Evald Asp Sørensen (S).

 

Frivillig tvang

Initiativet med motion er en del af en helhedspakke, hvor den enkelte sagsbehandler vurderer, hvilke tiltag, der vil være bedst for borgeren, der på den ene eller anden måde skal have hjælp til at komme videre i tilværelsen.

- Er man uden for arbejdsmarkedet, kan det, at være i dårlig fysisk form, i sig selv være en faktor for, at man ikke kan besidde et fysisk job. Derfor kan motion være et led i at vende tilbage, siger Evald Asp Sørensen.

Motionen er en del af den "frivillige tvang", der er i at forbedre sin situation som modtager af offentlig forsørgelse. Derfor er borgerne, der får "ordineret" et forløb med Quick Care, tvunget til at være aktive de tre gange en time om ugen, det er.

- Jeg kan ikke afvise, at det vil få konsekvenser for udbetalingen af eksempelvis sygedagpengene, hvis man nægter. Man har pligt til at deltage på samme måde, som hvis man skulle deltage i andre aktiveringsprojekter. Man skal medvirke til aktivt at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet på sigt, siger han.

Det er mellem 15 og 20 procent af Ikast-Brandes borgere på sygedagpenge, der er sendt ud i motionscenteret. Ingen har indtil nu modsat sig. For kontanthjælpsmodtagere er der dog andre succeskriterier, end der er for sygedagpengemodtagere.

- De skal ikke nødvendigvis direkte ud på arbejdsmarkedet, men gå ét skridt ad gangen i den rigtige retning. Det, at være uden arbejde, er ofte blot ét blandt flere problemer for kontanthjælpsmodtagere, så vi arbejder med forskellige succesrater, siger udvalgsformanden.