Quick Care Forskning

Quick Care samarbejder med Aalborg Universitet om et ph.d.-projekt på sygedagpengeområdet. Udgangspunktet for projektet er, at man i beskæftigelsessystemet har intensiveret indsatsen i forhold til at hjælpe ledige sygemeldte borgere fra passiv forsørgelse til en aktiv beskæftigelse, men at man ved for lidt om, hvad der virker for hvilke borgere, under hvilke omstændigheder.

Formålet med projektet er således at evaluere aktive indsatser på sygedagpengeområdet og belyse såvel effekter af indsatserne som processer, årsager og kontekstuelle forklaringer på, hvilke indsatser som virker for hvilke borgere.

http://hvadvirkerforhvem.wordpress.com/

Stella Mia Sieling-Monas

Bag sygedagpengeprojektet står ph.d.-stipendiat ved Aalborg Universitet, Stella Mia Sieling-Monas.

Stella er uddannet sociolog ved Københavns Universitet i 2012 med specialeretning i forskning og metode. Hun har 3,5 års erfaring som studentermedhjælper og forskningsassistent ved AKF (Anvendt KommunalForskning) og senere KORA. Faglige interesseområder inkluderer arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet, socialt udsatte, marginaliseringsteori, socialt arbejde, sociologisk teori, misbrugs- og hjemløseområdet, evalueringsteori, mixed method design og kvalitative metoder.