Professionelle referencer

Hos Quick Care har vi igennem vores stærke samspil med især jobcentre etableret en solid platform for at yde en iøjnefaldende indsats i arbejdet med ledige og sygemeldte.

Helle Hockerup, Jobcenter Aabenraa

Helle Hockerup, Afdelingsleder, Sygedagpenge, Fleksjob, Ledighedsydelse, Revalidering og Skånejob, Jobcenter Aabenraa udtaler om samarbejdet:

"Aabenraa Jobcenter har siden efteråret 2009 haft et tæt samarbejde med Quick Care. Samarbejdet var i første omgang centreret omkring et aktivt beskæftigelsesrettet tilbud til sygedagpengemodtagere, men har siden udviklet sig til et bredt tværfagligt tilbud med mange snitflader. I foråret 2011 valgte Jobcenter Aabenraa at gennemføre en omlægning af beskæftigelsesindsatsen som indebar en sammenlægning af indsatserne og en reducering af antallet af aktører. Der blev gennemført en udbudsrunde med 7 egnede tilbudsgivere og her valgte vi Quick Care som leverandør. Quick Care leverer aktuelt Det Helbredsafklarende Ressourcecenter i Aabenraa som tilbyder en række afklaringsforløb og en bred faglighed i form af fysioterapeuter, virksomhedskonsulenter, kostvejledere, lægekonsulenter og psykologer. Aabenraa Jobcenter er meget tilfredse med det tætte samarbejde med Quick Care, som udover de aktive ydelser også indbefatter en tæt dialog omkring effektmål og effektiviseringsmuligheder."

Kontaktoplysninger:

Helle Hockerup

Tlf.: 73 76 81 04

E-mail: hhoc@aabenraa.dk


 

Christina Stavnsbjerg, Projektleder, Jobcenter Svendborg

Christina Stavnsbjerg, Projektleder, Jobcenter Svendborg udtaler:

"Jeg har i mit job som projektleder i Svendborg Kommune siden 2010 samarbejdet med firmaet Quick Care A/S omkring leverancer til sygemeldte borgere. Jeg ser Quick Care som et yderst engageret og udviklingsorienteret firma. Quick Care har været nyskabende i forhold til udvikling af tilbud til sygemeldte og deres tilbud har høj effekt i forhold til at få sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet.

Yderligere er Quick Care en virksomhed, som konstant er udviklende i forhold til deres tilbud, således, at deres tilbud altid er tilpasset den lovgivning, som Jobcentre skal agere inden for. Dette gælder også konkrete problemstillinger, som et jobcenter måtte have i forhold til at få afklaret sygemeldte borgere i forhold til arbejdsmarkedet. I det hele taget er Quick Care kendetegnet ved at være en virksomhed i udvikling og have en lyst til at dele deres erfaringer med andre. Dette sker gennem Workshops og erfagrupper, hvor Quick Care er initiativtagere til stor inspiration for deres samarbejdspartnere.

Men vigtigst er Quick Care en samarbejdspartner, som holder, hvad de lover, hvilket giver en høj grad af tryghed og professionalisme i samarbejdet. Quick Care udstråler i deres samarbejde med medarbejdere og ledelse en stor faglig sikkerhed, hvilket betyder en effektiv implementering af tilbud, hvor kommunikation og indgåede aftaler er i højsæde.

Jeg kan kun give Quick Care mine allerbedste anbefalinger og står naturligvis til rådighed for uddybende spørgsmål.

Venligst Christina Stavnsbjerg"

Kontaktoplysninger:

Christina Stavnsbjerg

Tlf.: 21 79 46 41

E-mail: christina.stavnsbjerg@svendborg.dk