Professionelle referencer

Hos Quick Care har vi igennem vores stærke samspil med især jobcentre etableret en solid platform for at yde en iøjnefaldende indsats i arbejdet med ledige og sygemeldte.

Helle Hockerup, Jobcenter Aabenraa

Helle Hockerup, Afdelingsleder, Sygedagpenge, Fleksjob, Ledighedsydelse, Revalidering og Skånejob, Jobcenter Aabenraa udtaler om samarbejdet:

"Aabenraa Jobcenter har siden efteråret 2009 haft et tæt samarbejde med Quick Care. Samarbejdet var i første omgang centreret omkring et aktivt beskæftigelsesrettet tilbud til sygedagpengemodtagere, men har siden udviklet sig til et bredt tværfagligt tilbud med mange snitflader. I foråret 2011 valgte Jobcenter Aabenraa at gennemføre en omlægning af beskæftigelsesindsatsen som indebar en sammenlægning af indsatserne og en reducering af antallet af aktører. Der blev gennemført en udbudsrunde med 7 egnede tilbudsgivere og her valgte vi Quick Care som leverandør. Quick Care leverer aktuelt Det Helbredsafklarende Ressourcecenter i Aabenraa som tilbyder en række afklaringsforløb og en bred faglighed i form af fysioterapeuter, virksomhedskonsulenter, kostvejledere, lægekonsulenter og psykologer. Aabenraa Jobcenter er meget tilfredse med det tætte samarbejde med Quick Care, som udover de aktive ydelser også indbefatter en tæt dialog omkring effektmål og effektiviseringsmuligheder."

Kontaktoplysninger:

Helle Hockerup

Tlf.: 73 76 81 04

E-mail: hhoc@aabenraa.dk


 

Trine Dokkedal, Afdelingsleder, Jobcenter Stevns udtaler om samarbejdet:

"Jobcenter Stevns har igennem en årrække samarbejdet med Quick Care på sygedagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse.

Det unikke ved Quick Care er, at deres fysioterapeutuddannede konsulenter har et indgående kendskab til sagsbehandlernes arbejdsgang og myndighedsbehov og således fungerer som en solid sparringspartner i myndighedsarbejdet. Konceptet med fysisk træning og sideløbende vejledning og rådgivning gør, at de afdækker borgerens reelle ressourcer og samtidig giver borgeren en motivation og tro på, at der er en vej tilbage til arbejdsmarkedet. Hvert forløb er unikt og tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og forudsætning for deltagelse. Samtidig er fokus hele tiden rettet mod arbejdsmarkedet. Det gælder både de borgerrettede aktiviteter og i konsulenternes rapportering til os. Vi er meget tilfredse med Quick Cares kvalitet

Quick Care er meget tilgængelige og fleksible. Når sagsbehandlerne har behov for en midlertidig skriftlig status eller en opdatering på borgeren, er det let at komme i kontakt med Quick Care, og de er hurtige til at levere. Vi oplever Quick Care som en meget innovativ og proaktiv samarbejdspartner, der altid leder efter nye og mere effektive veje at angribe rehabiliteringen på. Således har vi i fællesskab udarbejdet et projekt med henblik på at igangsætte beskæftigelsesarbejdet allerede i arbejdsgiverperioden. Kommunens arbejdsgivere/ledere inddrages som visitatorer af sygemeldte til jobcentret, og så snart de har en sygemeldt medarbejder, tager lederne fat i en sagsbehandler eller Quick Care. Der kan dermed iværksættes delvis raskmelding, et aktivt tilbud, praktik, tilkobles psykolog mv. langt tidligere end det hidtil har været muligt. Quick Care stod for udarbejdelsen af projektbeskrivelsen, datadesign og –håndtering, uddannelse af lederne og det aktive forløb med borgeren. Projektet er nu overgået til drift, og vi er i gang med at udvikle et nyt tilbud til forsikrede ledige sammen med Quick Care 

Quick Care er professionelle, servicemindede og har en høj faglig kvalitet. Vi har kun gode oplevelser og uddyber gerne vores erfaringer."

Kontaktoplysninger:

Trine Dokkedal

Tlf.: 56 57 51 79

E-mail: trihau@stevns.dk

Trine Dokkedal, Afdelingsleder, Jobcenter Stevns


 

Christina Stavnsbjerg, Projektleder, Jobcenter Svendborg

Christina Stavnsbjerg, Projektleder, Jobcenter Svendborg udtaler:

"Jeg har i mit job som projektleder i Svendborg Kommune siden 2010 samarbejdet med firmaet Quick Care A/S omkring leverancer til sygemeldte borgere. Jeg ser Quick Care som et yderst engageret og udviklingsorienteret firma. Quick Care har været nyskabende i forhold til udvikling af tilbud til sygemeldte og deres tilbud har høj effekt i forhold til at få sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet.

Yderligere er Quick Care en virksomhed, som konstant er udviklende i forhold til deres tilbud, således, at deres tilbud altid er tilpasset den lovgivning, som Jobcentre skal agere inden for. Dette gælder også konkrete problemstillinger, som et jobcenter måtte have i forhold til at få afklaret sygemeldte borgere i forhold til arbejdsmarkedet. I det hele taget er Quick Care kendetegnet ved at være en virksomhed i udvikling og have en lyst til at dele deres erfaringer med andre. Dette sker gennem Workshops og erfagrupper, hvor Quick Care er initiativtagere til stor inspiration for deres samarbejdspartnere.

Men vigtigst er Quick Care en samarbejdspartner, som holder, hvad de lover, hvilket giver en høj grad af tryghed og professionalisme i samarbejdet. Quick Care udstråler i deres samarbejde med medarbejdere og ledelse en stor faglig sikkerhed, hvilket betyder en effektiv implementering af tilbud, hvor kommunikation og indgåede aftaler er i højsæde.

Jeg kan kun give Quick Care mine allerbedste anbefalinger og står naturligvis til rådighed for uddybende spørgsmål.

Venligst Christina Stavnsbjerg"

Kontaktoplysninger:

Christina Stavnsbjerg

Tlf.: 21 79 46 41

E-mail: christina.stavnsbjerg@svendborg.dk