Information til kommune

Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse

Quick Care er landets største leverandør af beskæftigelsesrettede indsatser for borgere på offentlig forsørgelse.

Vi tilbyder en unik forening af sundheds-, social- og beskæftigelsesfaglige kompetencer, og vi har over 10 års erfaring med målgruppen samt en resultatbaseret indsats, der har fokus på at hjælpe borgeren fra offentlig forsørgelse til varig beskæftigelse. Alt sammen individuelt tilrettelagt i tæt samarbejde med borgeren og kommunens jobcenter.

Borgeren har igennem sit forløb en fast kontaktperson, hvilket er afgørende for at skabe tryghed, samtidig med, at vi sikrer en helhedsorienteret tilgang.

Kontakt Direktør Ulla Wessmann for en snak om jeres udfordringer.

Direktør

Ulla Wessmann
Tlf: 40 70 22 74
Mail: uwo@quickcare.dk

Vi hjælper borgere

Målgruppen er borgere

... som af forskellige årsager befinder sig uden for arbejdsmarkedet, og som i en kortere eller længere periode derfor modtager sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse eller anden ydelse fra det offentlige.

Vi gør en forskel

Hvordan vi gør en forskel?

Overordnet set er vores formål at bygge bro mellem sundhed og beskæftigelse. Vores praksiserfaring viser, at der herved vil være en markant effekt, målt på hvor mange borgere der vil komme fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse.

Vi skaber tryghed

Tæt individuel opfølgning

Quick Care følger borgeren tæt hele vejen gennem dennes forløb til fast tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse i et tæt samarbejde med borgerens sagsbehandler via ugentlig tilstedeværelse på jobcentret.

Sund beskæftigelse

Vores tværfaglige team af specialister har udgangspunkt i et solidt sundhedsfagligt fundament samt altid et arbejdsmarkedsrettet fokus. De er specialister i at afklare og udvikle lige præcis dét, der er den enkelte borgers barriere for deltagelse på arbejdsmarkedet – og skabe jobåbninger, der matcher den enkelte borgers kompetencer. Resultatet kalder vi Sund Beskæftigelse.

For at sikre den højst mulige kvalitet i det produkt, vi leverer til jer som jobcenter, bliver forløb og indsatser skræddersyet med de fagligheder, der er behov for og de målsætninger og rammer, I har. Dette skaber grobund for et godt samarbejde, der især er styrket af en transparent og åben dialog mellem Quick Care og kommunens jobcenter.

Vi beskæftiger en bred faglig palette af medarbejdere, der alle arbejder mod det fælles mål at flytte borgeren fra offentlig forsørgelse til fast arbejde. Faggrupperne dækker over bl.a.:

Peters vej tilbage til arbejdsmarkedet

Hør Peter fortælle om hans rejse fra at blive sygemeldt og hele vejen tilbage til ordinære arbejdsmarked

Play

FYSIOTERAPEUTER

SOCIALRÅDGIVERE

VIRKSOMHEDSKONSULENTER

UDPLACERINGSKONSULENTER

BESKÆFTIGELSESPSYKOLOGER

LÆGEKONSULENTER

COACHES

MENTORER

KOSTVEJLEDERE

Professionel fundraising, temabaserede netværk og sparring

 

I Quick Care brænder vi for at lave den bedste jobrettede indsats til gavn for borgere og medarbejdere i landets jobcentre. Udviklingen på beskæftigelsesområdet fordrer udvikling af indsatser og organisation, og vi arbejder hele tiden på at udvikle vores indsatser både tvær- og flerfagligt.

 

Vi har tradition for, at læring og udvikling sker i fællesskab med vores kunder, og vi har nu skærpet dette ved at ansætte Marja Elverhøi som tovholder for vores lærings- og udviklingsaktiviteter i samarbejde med jobcentrene – med øje for både en sundheds-, beskæftigelses- og socialfaglig vinkel.

 

Med Marja i spidsen tilbyder vi professionel fundraising, temabaserede netværk og sparring i forhold til indsatser. Vi ved, at ressourcerne er knappe ude i jobcentrene og har derfor lavet dette initiativ med henblik på at sikre, at Quick Care understøtter og faciliterer jobcentrene med udgangspunkt i det enkelte jobcenters  konkrete behov.

 

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte tovholder og fagchef Marja Elverhøi på tlf. 29 87 35 82 eller direktør Ulla Wessmann på tlf. 40 70 22 74.

Kompetenceudvikling i fællesskab

Vi stræber efter altid at være på forkant med samfundsudviklingen og udviklingen på relevante lovområder. Vi fokuserer på procesarbejdet i at fabrikere nye indsatser i samarbejdet med jer, så vi i fællesskab optimerer og sikrer en nytænkende og nyskabende indsats i tråd med målsætninger og målgrupper, hvilket skal højne kvaliteten og effekten – og i sidste ende gavne borgerne.

Vi er eksperter inden for beskæftigelsesområdet og arbejder med alle målgrupper i LAB-loven. I flere kommuner varetager vi undervisnings- og oplæringsforløb for kommunens egne sundhedsfaglige medarbejdere med henblik på, at indsatsen bliver (mere) beskæftigelsesrettet og i tråd med lovgivningen og kommunens behov.​

Temadage og workshops

Quick Care er jævnligt arrangør af temadage og workshops målrettet både ledelse og ansatte på kommunerne. På arrangementerne, hvor både eksterne og interne eksperter kan være oplægsholdere, ønsker vi at medvirke til en løbende videndeling fra praksisfeltet for herigennem at udvikle nye tilgange i fællesskab med kommunen. Vi har bl.a. sat fokus på:

√ Psykiske lidelser
√ Reformer
√ Jobskabelse

Alt efter indhold og sted vil vores samarbejdskommuner få mulighed for gratis at deltage på disse temadage.

Vi har stor erfaring med at gennemføre projekter til udvikling af nye løsninger til specifikke målgrupper. Dette kan gøres med bidrag fra puljemidler, som vi kan søge for kommunen.

Kunne I tænke jer at høre mere om mulighederne for temadage og workshops i netop jeres kommune?...

Kontakt os

indtast bopæls kommune
Skriv en besked til os

Følg os gerne på LinkedIn

Ønsker du at få opdateringer om vores vigtige nyheder, så følg os på LinkedIn.