Find kontaktperson

Ønsker du at komme i kontakt med en bestemt medarbejder i forbindelse med dit forløb hos Quick Care, kan du finde en liste over afdelingerne i Quick Care ved at klikke herunder.

Var det ikke muligt at finde din kontaktperson, kan du komme i kontakt med Quick Care ved at udfylde formularen her på siden eller ringe til vores hovednummer 40 77 80 16 

Tak for din besked :)

Kontakt os

Skriv en besked til os

Det er dine muligheder, der er i centrum

Et forløb hos Quick Care er for dig, der oplever en barriere i forhold til at komme ud på arbejdsmarkedet. Det kan være, du oplever en fysisk lidelse i bevægeapparatet eller måske en psykisk mistrivsel, der forhindrer dig i at kunne udføre et arbejde. Du vil, gennem et forløb hos Quick Care, kunne få opbygget kompetencer til at håndtere dine udfordringer eller få afklaret dine skånehensyn.

Vi hjælper dig med at skabe klarhed over din nuværende situation

Du vil igennem forløbet hos Quick Care opleve en individuel tilpasset og helhedsorienteret indsats, som tager udgangspunkt i dine forudsætninger og behov. Du vil opleve at modtage et sammenhængende og kvalificeret forløb, hvor kernen i forløbet er, at din arbejdsevne bliver udviklet gennem en håndgribelig og effektfuld indsats.

Tryghed

Hos Quick Care skræddersyr vi i samarbejde med dig et forløb baseret udelukkende på dine behov og mål for at komme tilbage i arbejde.

For at give dig mest mulig tryghed vil du altid have en fast kontaktperson hos Quick Care.

Afklaring

Gennem et tæt samarbejde med din sagsbehandler skabes et fyldestgørende og afklarende billede af dine ressourcer. Et billede som både du, kommunens jobcenter og din sagsbehandler kan drage nytte af i afklaringen af dine samlede ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet.

Målsætning

Målsætning er en central del af et forløb hos Quick Care. Målsætningsprocesserne foregår i et individuelt samspil mellem dig og os.

Øget trivsel og livsglæde er resultatet af en oplevelse af sammenhæng i og mening med indsatsen.

Opkvalificering

Quick Cares mål er, gennem aktivitet, dialog og information at skabe nogle rammer, hvor du har mulighed for at opkvalificere dine ressourcer og handlekompetencer i forhold til arbejdsmarkedet.

 

Andre borgere har oplevet..

Mohammad Omar fra Odsherred fortæller om sin oplevelse af Branchepakkeundervisning og det efterfølgende forløb

"Jeg hedder Mohammad Omar, jeg kommer fra Syrien, men jeg har kurdiske rødder. Jeg beskæftigede mig med landbrug i Syrien og jeg har længerevarende erfaring med plantager og plantning. Jeg kom til Danmark 12.12.2014 og blev bosat i Odsherred kommune i maj 2015, hvorefter jeg blev familiesammenført med min familie i november 2015.

Jeg havde en fin modtagelse, der var allerede en tolk tilstede samme dag, som jeg ankom til kommunen, hvilket gav mig tryghed. Efterfølgende blev jeg tildelt en mentor, der hjalp mig med de praktiske og basale ting, såsom boplacering.

Jeg føler, at når kommunen henviser mig til et tilbud som Quick Cares Branchepakke, jamen så er der god grund til det. Netop at de føler, at det er tilpasset mig og min integration i Danmark. Jeg betragter hvert tilbud som en form for optimering – både samfunds- og erfaringsmæssigt.

Virksomhedsbesøgene som var en del af undervisningen, der gav mig et godt visuelt billede af, hvordan erhvervslivet fungerer i praksis. Jeg fik lov til at snuse til de forskellige brancher og fik dermed et indblik i de forskellige brancheverdener.

Takket være branchepakkeforløbet fik jeg muligheden for at komme i praktik her i Skov- og Naturstyrelsen og har ovenikøbet fået etableret en IGU aftale.

Jeg har fået en fantastisk modtagelse af Leif og Morten. De besidder stor forståelse og rummelighed for min situation. Selvom der har været nogle sproglige udfordringer, har der løbende været opfølgning på forløbet, hvilket har løst eventuelle bump på vejen.

Jeg har ikke andet end en positiv oplevelse af mit praktikforløb. Jeg ser det egentlig som værende et ordinært arbejde. Jeg står op om morgenen, tager mit tøj på og tænker, at jeg nu skal på arbejde som en hver anden person. Dette er ikke blot et praktikforløb for mig, det har givet mig muligheder, erfaringer og progression.

Jeg synes, at jeg kommer et skridt tættere på ordinær beskæftigelse hver dag. Danmark har siden jeg ankom hjulpet mig økonomisk. Jeg føler derfor, at jeg skylder samfundet det tilbage igen. Dette kan jeg kun gøre ved at komme ud på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende."

Line fortæller om sit forløb

"Jeg blev henvist til Quick Care af min kommune, for det er den anden aktør, som kommunen bruger. Jeg blev ringet op af en fra Quick Care, da jeg havde gået sygemeldt ca. 1 års tid. Først var jeg meget frustreret over, at jeg lige pludselig skulle til at forholde mig til nye mennesker midt i mit sygeforløb, men efter det første møde med et par virkelig søde personer som lyttede og spurgte ind til mit forløb og helbred, var jeg noget bedre stemt. Jeg følte, at her var nogen mennesker, som virkelig ville mig det bedste.

Jeg har været tilknyttet til Quick Care i ca. 1 år og man må sige, at de virkelig har været på min side hele vejen igennem. Jeg har været i praktik samme sted i snart et år og hele vejen igennem har jeg fået virkelig god støtte. Jeg synes, at jeg har fået rigtig meget ud af at være tilknyttet Quick Care. Jeg føler, at jeg er blevet lyttet til og fået al den opbakning, jeg kunne få for at komme videre i mit liv. Mvh Line"