Ledelsen

Maiken Juhl

Driftschef - Region Sjælland

Jeanette Holst Tunaligil

Driftschef - Region Syd Jylland og Fyn

Marja Elverhøj

Fagchef Social- og beskæftigelsesområdet

Søren Skov Hindborg Christensen

Fagchef for Virksomhedskonsulenter

Marie Lillegaard pt. Barsel

Områdeleder Sjælland – Cand. Scient. San. Publ.

Charlotte Schack

Områdeleder

Lars Morten Kjær Rasmussen

Områdeleder

Vibeke Gramstrup

Områdeleder

Anne Theilgaard Hansen

Områdeleder

Ditte Foller Larsen

Områdeleder

Kathrine Brydegaard Christensen

Områdeleder