Ledelsen

Jeanette Holst Tunaligil

Driftschef - Region Syd Jylland og Fyn

Lars Morten Kjær Rasmussen

Driftschef - Region Øst Sjælland

Kathrine Brydegaard Christensen

Driftschef - Region Vest Sjælland og Svendborg

Charlotte Vestrup

Driftschef - Region Midt og Nord Jylland

Søren Skov Hindborg Christensen

Markedschef

Vibeke Gramstrup

Områdeleder

Anne Theilgaard Hansen

Områdeleder

Ditte Foller Larsen - pt. orlov

Områdeleder

Tine Høeg Petersen

Områdeleder